Este una dintre cele mai mari mănăstiri de maici din Europa. Monumentul despre care Alexandru Vlahuță spunea în 1910 că este unic în România pentru „aleasa comoară artistică, bogăție de viață cerească, exprimată așa frumos, așa de curat și cu atâta putere” se află la doar nouă kilometri de Târgu Neamț, în mijlocul unei păduri.

O valoare culturală deosebită este dată mănăstirii și de frescele pictate de Nicolae Grigorescu în perioada 1858-1861, când artistul avea în jur de 20 de ani. Grigorescu a folosit modele vii pentru realizarea portretelor și s-a inspirat din marii artiști ai Renașterii.
La Agapia sunt case vechi de o sută sau chiar două sute de ani care depun și ele mărturie pentru continuitatea vieții monahale din aceastăparte a țării.

Muzeul Vivant – Viata monarhala de la Agapia – Este găzduit de una dintre casele cele mai vechi ale satului mânăstiresc.

Atelierele din ansamblul Muzeului Vivant vizează învățarea a unei activități. De către vizitatori Pentru olărit, meșterul Marcel Mocanu din Braniștea, jud. Galați, a predat olăritul unor maici care acum se ocupă de această secție și predau, la rândul lor, copiilor care vin în vizită.