Baia Apollo se află localizată în centrul istoric al stațiunii Băile Herculane, în capătul dinspre Catedrala Catolică a hotelului Apollo. Baia Apollo este una dintre primele băi construite în perioada de dezvoltare romană, iar de-a lungul timpului a avut mai multe denumiri. Astfel, în anul 1724, avea denumirea de Baia Comună. 

Între 1737 și 1739 a fost arsă în timpul războiului cu turcii, apoi a fost reclădită între anii 1758 și 1760 și i s-a dat denumirea de Baia cea Mare. În 1792 a fost refăcută și acoperită cu șindrilă motiv pentru care a fost redenumită în Baia de șindrilă. Forma actuală o are din anul 1846, a fost refăcută în anul 1866 și modernizată în 1970. 

Baia Apollo comunica la interior, pe sub stradă, printr-un tunel subteran cu Pavilionul 5 și era prevăzută cu trei bazine de răcire, 32 de cabine și 3 bazine cu marmură albă și roșie. Fiecare bazin avea destinație clar delimitată, pentru bărbați, femei și militari. 

Izvorul care a dat și numele băilor se află în incinta pavilionului și este captat prin amenajarea unui bazin etanș peste izvorul propriu zis. Apa izvorului face parte din categoria apelor clorosodic – calcic, bromiodurat, sulfuros. 

Din dorința de a reda publicului măreția și tehnica inginerească a perioadei romane, Baia Apollo a fost amenajată sub forma unui muzeu, iar sălile au fost redenumite în funcție de personalitățile care au trecut pentru tratament pe acolo.

La Baia Apollo se regăsește, într-o sală specială, tabula votivă numărul 1, împreună cu traducerea acesteia. Tabula votiva cuprindea ceea ce în zilele noastre numim review-uri. Acestea erau acordate de personalități romane sub forma unor impresii despre locație.

Prezența tabulei votive ilustrează fără tăgadă vechimea și importanța acestui izvor milenar. De asemenea, sunt amenajate diverse săli ca ilustrează personalitățile care au trecut cel puțin o dată pe la Baia Apollo.

Amenajarea acestui muzeu privat se înscrie într-o normalitate pe care cu toții ne-o dorim, restaurarea trecutului pentru înțelegerea prezentului și cunoașterea istoriei de care putem fi mândri. Restaurarea acestor piese arhitecturale de excepție te transpune în vremurile de veacuri apuse, vremuri în care s-a scris istoria celor mai vechi băi termale din Europa de Sud-Est.