„Arta trebuie să fie universală și accesibilă tuturor”, spunea Brâncuși.
Ansamblul monumental din Târgu-Jiu cuprinde monumentele realizate de marele nostru sculptor Constantin Brâncuşi, părintele sculpturii moderne, în perioada 1937-1938 și anume: Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, Aleea Scaunelor și Coloana fără Sfârșit, cărora li se adaugă și altele mai mici (scaunele de pe alee și băncile de la Poarta Sărutului).

Sunt dispuse pe aceeași axă, orientată de la apus spre răsărit, cu o lungime de 1275 m.

• Poarta sărutului, construită din travertin, este poarta prin care se face trecerea spre o altă viață. Motivul sărutului, prezent pe stâlpii porții, ar putea fi interpretat și ca ochii care privesc spre interior.

• Coloana are o înălțime de 29,35 metri și este compusă din 15 moduli octaedrici suprapuși, având la extremități câte o jumătate de modul. Cei 15 modului(numiți „mărgele” de către Brâncuși) plus cele două jumătăți dau 16, număr ce face referire la anul în care România a intrat în Primul Război Mondial. Jumătățile reprezintă jumătatea anului, momentul în care România a intrat în conflagrație.

Pe 27 octombrie 1938, coloana din oțel și fontă făcută să sprijine bolta cerească este inaugurată în prezența oficialităților, oamenilor de cultură dar și a persoanelor în cinstea cărora fusese ridicată.